Tuesday, January 3, 2017

Kinh nghiệm chữa quai bị rất hiệu quả của người Tày

Một kinh nghiệm rất hay của người Tày chữa quai bị:

Xương quai hàm lợn: Hơ nóng rồi chườm lên chỗ viêm.

Jo

free counters