Tuesday, July 11, 2017

250 bài thuốc đông y cổ truyền chọn lọc

link dowload:

http://tinyical.com/WSN


Cuốn sách của giáo sư Trần Văn Kỳ giới thiệu 250 bài thuốc đông y cổ truyền chọn lọc, căn bản, dễ dùng dễ sử dụng.


Tài liệu phân thành 19 nhóm bài thuốc như dưới đây. 

Chương 1: Những bài thuốc giải biểu
Chương 2: Những bài thuốc thanh nhiệt
Chương 3: Những bài thuốc khu hàn
Chương 4: Những bài thuốc tả hạ
Chương 5: Những bài thuốc hòa giải
Chương 6: Những bài thuốc song giải biểu ly
Chương 7: Những bài thuốc trừ thấp
Chương 8: Những bài thuốc trị phong
Chương 9: Những bài thuốc nhuận táo
Chương 10: Những bài thuốc tiêu đàm
Chương 11: Những bài thuốc tiêu đạo
Chương 12: Những bài thuốc lý khí
Chương 13: Những bài thuốc lý huyết
Chương 14: Những bài thuốc bổ
Chương 15: Những bài thuốc cố sáp
Chương 16: Những bài thuốc an thần
Chương 17: Những bài thuốc khai khiếu

Jo

free counters