Friday, July 14, 2017

Bảng kê thước lỗ ban đẹp - trong xây dựng

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng thông thông thủy cửa đi, cửa sổ
Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng của bếp, bậc thang, bệ đỡ.
Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất bàn, tủ, kệ, giường

Phần mềm tra cứu tại đây: 

http://tinyical.com/2XR6

 


BẢNG SỐ RƠI VÀO CUNG TỐT TRONG CẢ 03 LOẠI THƯỚC LỖ BAN KỂ TRÊN (mm)
200
1320
2340
3400
3910
210
1330
2350
3410
4100
220
1340
2360
3600
4110
230
1520
2540
3650
4460
470
1530
2550
3660
4470
480
1540
2560
3670
4480
810
1550
2600
3680
4670
1050
2100
2610
3690
4680
1060
2110
2620
3700
4690
1070
2120
2800
3850
4740
1080
2130
2810
3860
4880
1250
2140
2820
3870
4930
1260
2310
2830
3880
4940
1270
2320
3380
3890
4950
1280
2330
3390
3900
4960
Jo

free counters