Monday, July 17, 2017

Tử vi Phú đoán - Lê Quý Đôn

Link dowload

http://casualient.com/8xg

 

Đoán hạn tử biệt

Lại xem sinh tử đoàn niên
Vận cung Thái-tuế Lưu-niên cung nào
Sát, Dương, Thương, Phục, Không, Hao (1)
Hoả, Linh, Kị, Kiếp chiếu vào hạn cung (2)
Ghê thay đại-tiểu trùng phùng (3)
Đế tinh thụ hãm Không-vong đó mà (4)
Ấy là vận hạn khó qua.
Lại Tham, Sát, Phá, Trúc-la thoát nào (5)
Đế, Tướng tam hợp chiếu vào
Hoạ may khỏi chết bởi sao cát phù
Bảo cho biết trước mà lo.

———————
(1): Dương = Dương Nhận (Kình).
(2): Kị = Đà La (cũng có thể thay bằng Hoá Kị)
(3): Các cách như thế, cũng như Tử vi ngộ Không vong, mà hai hạn (đại hạn và tiểu hạn) trùng phùng, thì mạnh chết.
(4) Tử vi gặp hung sát tinh (Không Kiếp Kình Đà) và Tuần Triệt.
(5) Sát Phá Tham thủ Hạn, gặp Trúc-la đồng cung, bên ngoài có Tử vi, Thiên tướng chiếu, gặp hung sát tinh như trên: quyết đoán chết chết, thoát chết là số ít, do có đa quí tôn tinh giải cứu, nhưng cũng “thập tử nhất sinh”.
Trúc-la: lá số có 4 sao Trúc-la, an cố định muôn thuở tại Dần Ngọ Tuất Tý (là sao cố định giống như La – Võng). Sát Phá Tham ở Dần Ngọ Tuất Tý tức là đồng cung Trúc-la, tuổi già gặp cách này thì kị lắm, nếu gia hung tinh nên cân nhắc đã đến lúc “vĩnh biệt” hay chưa.

Jo

free counters