Friday, July 6, 2012

Khuyên người đi học - Phùng Khắc Khoan

Khuyên người đi học
Phùng Khắc Khoan - Lời dịch -  Thái bá Tân
Chăm lo việc học phải do mình.
Trời không can dự việc nho kinh.
Người giỏi, dạy con thường đã khó,
Dễ gì đọc sách lúc đao binh.
Học rộng, lòng thông như suối chảy.
Cái tham tự bớt, sống yên bình.
Khi ít đam mê, lòng sẽ nhẹ,
Cần gì bổng lộc với quang vinh?

Jo

free counters