Friday, August 3, 2018

HƯỚNG DẪN BÀI TCQ DƯƠNG GIA 24 THỨC
10 yếu lĩnh Dương thức


Thái cực quyền cần biết: 
1. Hư linh đỉnh kình: đầu cổ ngay thẳng, thần quán tại đỉnh, không vận sức mà phải tự nhiên.
2. Hàm hung bạt bối: ngực hơi thóp vào để khí trầm đan điền (hàm hung), và khí dính ở lưng (bạt bối)
3. Tùng yêu: buông lỏng eo, biến hóa hư thực của động tác đều tùy theo sự chuyển động của eo.
 4. Phân hư thực: tách biệt rõ rệt hư thực của động tác, thủ-bộ-cước pháp, trọng lượng dồn lên chân nào chân đó là thực, chân còn lại là hư.
5. Trầm kiên trụy chẩu: hai vai buông lỏng tự nhiên (trầm kiên), hai cùi chỏ cũng hạ thấp hướng xuống (trụy chẩu)
6. Dụng ý bất dụng lực: toàn thân buông lỏng, không sử dụng kình lực vụng về cứng nhắc, lấy ý quán chỉ động tác. Ý đến thì khí đến và từ khí đến thì lực đến.
7. Thượng hạ tương tùy: tức trên và dưới đều phải theo nhau. Tay động, eo động, chân động, nhãn thần theo đó mà động.
8. Nội ngoại tương hợp: Khi khai cũng như khi hợp đều dựa trên cơ sở trong ngoài hợp nhất, từ thần thái cho đến cơ thể, trong đó thần là chủ soái và thân là để sai khiến.
9. Tương liên bất đoạn: vận động liên miên như kéo tơ không gián đoạn.
10. Động trung cầu tịnh: lấy tĩnh cai quản động, tuy động mà như tĩnh. Luyện càng chậm càng tốt, càng chậm càng khiến hô hấp sâu dài, khí trầm đan điền.

 Nên biết"
1. Học Thái Cực Quyền bất khả bất kính: bất kính tức bên ngoài vô lễ với thầy và bạn, bên trong xem thường thân thể, tâm không thu hướng vào trong, không thể học quyền được.
 2. Học Thái Cực Quyền bất khả cuồng (ngông cuồng): cuồng tức sinh thị phi, không chỉ thủ (tay) bất khả cuồng, ngôn (lời nói) cũng không thể cuồng. Ngoài mặt, cử chỉ đều mang khí chất nho nhã, không chỉ là biểu hiện bên ngoài, nhưng phải là nho nhã từ bên trong trước.
 3. Học Thái Cực quyền bất khả mãn: mãn thì dẫn đến tổn hại. Tục ngữ có câu: Thiên ngoại hữu thiên. Có thể khiêm tốn thì tâm trống để thụ giáo, người ta chẳng phải vui vẻ mà chỉ cho ta thêm nhiều điều tốt sao. Tích nhiều điều hay của mọi người, ta sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn vậy.
4. Người học Thái cực quyền trước hết phải nghiền ngẫm tỉ mỉ: nếu không nghiền ngẫm thì thế cơ trí tình lý sẽ mờ mịt; những chỗ cần đặc biệt lưu tâm, lại không lưu tâm, nên không nắm rõ, xoay chuyển bất linh, vận động cục bộ, không thể từ đầu đến cuối nhất khí quán thông, thì khó cùng Thái hoà nguyên khí kết hợp.
 5. Học Thái cực quyền trước tiên phải học văn hoá, thấu rõ lý lẽ, học quyền tự nhiên dễ.

No comments:

Post a Comment

Jo

free counters