Sunday, August 19, 2018

KHÍ CÔNG - HƯƠNG CÔNG SƠ CẤP (A) TRUNG CẤP (B) - XIANGGONG (A-B) - 香功 - ...

KHÍ CÔNG - HƯƠNG CÔNG SƠ CẤP (A) TRUNG CẤP (B) - XIANGGONG (A-B) - 香功 - ...

CHÚ Ý!!

Để thực hiện bài tập Xiang Gong này thật sự hiệu quả (và
không lãng phí thời gian của chúng ta), chúng ta cần phải nhớ những điểm
chính sau đây:

(1) Luôn giữ tay trên và khuỷu tay sát bên cạnh
cơ thể chúng ta, như thể có một "keo" tưởng tượng, do đó, tiêu điểm chỉ ở
trên cánh tay và bàn tay mọi lúc. Đối với các cử động cần phải căng ra
từ giữa, mở cả hai tay càng rộng càng tốt trong khi vẫn giữ cánh tay
trên và khuỷu tay "dán" vào mỗi bên của cơ thể. Ngoài ra, khi chuyển
động là di chuyển từ phải sang trái và ngược lại, tập trung vào cánh tay
và bàn tay và không làm lung lay cơ thể.

(2) Để duy trì sự tập
trung, nó cũng quan trọng để tạm dừng một phần nghìn giây giữa mỗi
chuyển động. Mỗi lần đóng - mở, lên - xuống, hoặc trái phải được tính là
"một lần".

(3) Chuyển động cần chậm rãi và chu đáo (thiền) càng tốt, tập trung và không vội vàng.

(4)
Bạn phải thực hiện mỗi động tác 36 lần (mỗi lần đóng mở, di chuyển lên,
hoặc trái phải được tính là "một lần"), nhưng bạn có thể cắt giảm thời
gian nếu bạn không có thời gian .https://www.youtube.com/watch?v=jnsOpCVSSDI&t=4s

No comments:

Post a Comment

Jo

free counters