Wednesday, February 8, 2017

Trạng Trình Trường thiên sấm


Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.

TRẠNG TRÌNH TRƯỜNG THIÊN SẤM

Hoàng Hoa Lệ Đông Nam Á

Phần I

Chép theo cuốn “Sấm Trạng Trình” của Đông Nam Á, xuất bản năm 1964 ở Sàigòn.(Tư Liệu Sưu tầm), (Cấm trích diễn theo các câu trong sấm ký)

Tập trường thiên này luận giải sấm ký rất đầy đủ, trích nghĩa từng câu:

Mỗi câu có thể luận một chế độ hoặc một người quyền cao chức trọng. Trong sấm ký, nhiều câu đã ứng nghiệm đúng với nhiều hoàn cảnh của nước nhà. Từ nhà Đinh đến nhà Nguyễn Từ Pháp thuộc đến Nhật thuộc Cuộc chiến tranh Việt-Pháp.

Chế độ cộng sản ngày nay mới xuất hiện vậy mà trước 500 năm trong sấm của cụ Trạng Trình đã ghi tường tận khiến chúng ta khâm phuc vô cùng.

Sự thay bậc đổi ngôi của các vua chúa , đến việc người đàn bà làm cho xã hội xáo trộn thời kỳ hiện tại cũng thấy xuất hiện ở trong tập sấm ký.

Chúng ta người dân Việt cũng như nhân loại trên thế giới hiện tại đang phập phòng lo sợ về cuộc chiến tranh thứ ba, một thứ chiến tranh khoa học đầy kinh khủng để kết thúc tạo nền độc lập chung liệu có thể bùng nổ hay sẽ ra sao, xin coi ở đây sẽ rõ.

Để gây đức tin chắc chắn chúng tôi lại biên bài giáng bút của chúa Liễu Hạnh trong đời Đức Vua Thành Thái cầu hỏi và có giảng luận rõ ràng để các bạn có đủ tài liệu khi coi tập sách này.

SẤM TRẠNG TRÌNH

Sấm Ký là một danh từ báo trước một chuyển biến hoặc chỉ về những việc có tính cách quốc gia mai sau. Nó thay cho một tiếng động (sấm sét) nó báo hiệu trước, để chúng ta có một đức tin vào vận độ thịnh suy bĩ thái mà nép mình ẩn tránh hoặc cố gắng phấn đấu để thành đạt điều sở nguyện. Sở luận trên chúng ta tất thấy tầm quan trọng của vấn đề sấm ký vì nó là cái mốc cho nhân loại, khi cần phải đi trên

con Đường Đời khúc khuỷu Tin Sấm Ký nếu nội tâm không sáng suốt tất sai lạc rất mơ hồ, tin nhảm.

Khi đó, nếu chúng ta chịu tìm hiểu về gía trị của những vị đã có tài hiểu biết được Đạo Trời vận Đất rồi ghi lại các lời mà không phải vì lợi vì danh thì tại sao còn có thể là nhảm nhí quàng xiên; cho nên chúng tôi thiển nghĩ rằng:Sấm ký có hữu hiệu nhưng tìm hiểu nó đã khó khăn mà nếu không hành động phù hợp thì còn gây tai hại không nhỏ, sự lầm lẫn phần chính do lòng tham lam ích kỷ gây ra vậy. Sấm ký có nhiều câu nhiều việc, lúc nó chưa xuất hiện tưởng như vô lý vô nghĩa phải chăng đó là cái kho tàng bí mật chứa đựng nhiều hiểm hóc sâu xa? Có như vậy sự khám phá của Sấm ký mới gọi là kỳ lạ.

Nước nhà từ thời có sử sách đến nay mới được có hai vị biết nổi quá khứ vị lai về vận độ của đất nước:

1_Chúa Liễu Hạnh (Bà chúa đền Sòng Thanh hóa Chúa Liễu thường hiển đồng lấy thơ và tản tự để trả lời mọi việc khi có người thành tâm cầu khẩn.

2_ Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm tức Trạng trình (tước Trình Quốc Công) cụ đỗ Trạng nguyên thời nhà Mạc kiêm chức Thái Bảo triều hậu Lê. Lời sấm của hai vị “Tiên Thánh” phần nhiều nói về vận độ trong nước mà từ đó tới nay ít ai thấy sai lầm cho nên nhân gian truyền tụng hầu như bất diệt nó mặc nhiên không có ai chủ xướng. Nói vậy đủ làm nền tảng cho đức tin về sấm ký mà không phải chỉ riêng phần dân tộc Việt Nam là có nhân tài hay là mê tín!.

Thế giới cũng đều đã có các bực tiên tri từ thời xa xưa như Kim Tự tháp và các lời ghi trong tháp đó ở Ai cập. Luận qua sự lợi ích quan trọng của sấm ký chúng tôi thử

nêu một vài câu mà hiện tại thường có nghe các bà già ru cháu, trẻ nhỏ ru em:

Ai ơi! chớ vội làm giàu!

Thằng tây nó tếch thằng tàu nó sang!

Ngày nay ở Bắc phần có các cố vấn của Mao trạch Đông và những con người giàu có , suốt đời ky cóp bót nặn rồi bị đấu tố có phải là điển hình cho hai câu đó hay  chăng? Để tỏ các lời sấm được có đủ cho chúng ta cảm thấy sự linh nghiệm khi xưa ai ai cũng thường đọc 4 câu đồng dao, nói đích danh về nhà Nguyễn sẽ chuyển động vì chiếc ngai vàng mà trước đây 5,6 mươi năm trong dân chúng đọc cho nhau nghe như cơm bữa là:

Bao giờ Sen mọc biển đông

Cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi

Bèo sen Nhật bản nở đầy đó là báo hiệu vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân bị đi đầy vua Duy tân lại là con vua Thành Thái khiến cho chữ Cha con đúng sát với hoàn cảnh Ra đi mà nhà Nguyễn còn chưa tuyệt dứt, quyền hành địa vị cao trọng trong dân ta, cho nên Nguyễn đi thì Nguyễn lại về vua Đồng Khánh được lập lên rồi truyền cho vua Khải Định vua Bảo Đại kế ngôi “Thiên Tử” Người ta lại ngạc nhiên và hoài nghi cho là câu đồng dao có vẻ hoang đường hoặc có một nhà cách mạng nào bí mật đặt ra câu:

Bao giờ trúc mọc quanh thành

Cha con nhà Nguyễn tan tành như tro

Câu đồng dao này phải chăng đã chỉ về việc nền Cộng hòa đầu năm 1955 lật đổ chính phủ Bảo Đại. Sự kỳ lạ hay là ngẫu nhiên trên Ấn Kiếm lấy khóm Trúc làm biểu hiệu trong mọi công văn của thời này (Cộng Hòa). Trúc đã mọc trên giấy, Ngôi vua họ Nguyễn đã cáo chung.

Nhưng thời vận nước nhà còn nghiêng ngửa. Những người hằng lưu tâm đến vận mệnh củaTổ quốc tất nhiên phải băn khoăn suy nghĩ để tìm hiểu các điều quan hệ

đó. Sự tìm hiểu tất nhiên không dễ dàng nhưng chúng ta cố gắng xét các lời trong cuốn sấm Trạng trình thì tất cũng giúp cho phần nào ích lợi. Có một điều mong các bạn thông cảm cho chúng tôi về mọi lẽ nông cạn, thiếu sót hay hoặc vì mỗi ý tưởng về sự hiểu biết nó không đồng đều tùy do từng cá nhân nhận định..

Tin tưởng về Sấm Ký hoặc không chấp nhận vấn đề này chỉ có thể ở những bộ óc như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm mới lĩnh hội hoặc nhận định nổi sự sai lầm, bộ óc tầm thường của chúng tôi không thể nào dám đem ra mà so sánh. Cho nên điều mà luôn luôn khiến chúng tôi phải tôn trọng là: Thấy sao, chép vậy. Trong phạm vi nhỏ hẹp của tập sách này chúng tôi hy vọng sẽ giúp một phần nào về vấn đề kê cứu về Sấm Ký.

ĐÔNG NAM Á.

TRƯỜNG THIÊN SẤM TRẠNG

Một nhà lý số đại tài

Một vị thầy các tay vương bá

Một Gia cát Lượng của Việt Nam

TIỂU SỬ CỤ NGUYỄN BỈNH KHIÊM (tục gọi Trạng trình)

Cụ quê ở làng Cổ Am, nay thuộc tỉnh Vĩnh Bảo tỉnh Hải Dương cụ học rộng tài cao có thiên năng về khoa Huyền Bí cụ may mắn gặp được thày Tàu truyền dạy thêm mọi phương sách của phép màu nhiệm là pho Thái Ất Thần Kinh. Thày của cụ đã phải hạ câu: An Nam Lý Số, hữu Trình truyền, “người Việt Nam có tài về số lý chỉ có ông Trình mà thôi”

Đời cụ thường làm thày các tay vương bá, nhưng lời Sấm của cụ để lại cho hậu thế thảy đều đúng như hoàn cảnh ít khi sai lầm. Nhưng Sấm Ký là một việc bí hiểm nên người đời sau ít có ai đoán đúng, hoặc giả có một vài người hiểu rõ thì cũng chỉ trong một phạm vi chật hẹp vì nó không có phương tiện phổ biến như báo chí của thời nay. Vì vậy chúng tôi luận trích từ câu trong bài Trường Thiên để được dễ dàng phần nào trong vấn đề tìm hiểu về mọi việc do Sấm Ký ghi Tuy nhiên, sự sai lầm không thể tránh được vì lời Sấm bí hiểm tựa như một bài toán mật cho muôn thuở phải tìm hiểu mãi mãi.

TRẠNG TRÌNH TRƯỜNG THIÊN SẤM

Phần I

1_Vận lành mừng gặp tiết lành

2_Lấy trong dịch biến trở thành nên câu

3_Một câu là một nhiệm màu

Anh hùng ngẫm được mới hầu giá cao

Tại vì sao mây che Thái Ất

Thuở cung tây xe nhất phù lên

Việt Nam khởi tổ gây nên

Lạc Long ra trí đương quyền một phương

Thịnh suy bỉ thái chẳng thường

Một thời lại một nhiễu nhương nên lề

11_Đến Đinh Hoàng là ngôi cửu ngũ

Mở bản đồ rũ áo chắp tay

13_Ngũ đao phút chốc đổi thay

14_Thập bát tứ giấy quyền đà nổi lên

15_Đông A âm vị nhi truyền

16_Nam phương kỵ mộc bỗng liền lai sinh

17_Chấn cung khôn chống trường thành bên cho

Đoài cung vẻ rạng trăng thu

Ra tay mở lấy đê đô vẹn toàn

21_Sang cửu thiên ấm vừng vừng hồng nhật

22_Dưới lấn trên ăn vận uống quen

23_Sửa sang muôn vật cầm quyền

24_Ngồi không ai dễ chẳng nhìn giúp cho

25_Kìa liệt vương khí hư đồ ứng

26_Mạc cưỡng hầu ông ổng tranh khôn

27_Trời sinh ra những kẻ gian

28_Mặc đổi phép mặc ngoan tham tàn

29_Áo vàng ấm áp đã hay

30_Khi xui đắp núi khi sai xây thành

31_Lấy lạc đièn làm công thiên hạ

32_Được mấy năm đất lở giếng mòn

33_Con yên anh ách tranh khôn

34_Vô gia mở hội mong tôn làm chùa

35_Cơ trời xem đã mê đồ

36_Đã đổ lại muốn đổ mơ cho người

37_Ấy lòng trời xui lòng bất nhẫn

38_Suốt vạn dân cùng giận nhân thân

39_Dưới trên dốc chí lo toan

40_Những đứa bán nước bán quan làm giàu

41_Trông rủ nhau làm mồi phú quí

42_Mấy trung thần có ý an dân

43_Đua nhau làm sự bất nhân

44_Đã tuần rốn bể lại tuần đầu non

45_Dư đồ chi ãe kiến khôn

46_Mối giường man mác khiếp mòn lòng nhau

47_Vội sang giàu giết người lấy của

48_Sự có chăng mắc nợ ai đòi

49_Việc làm bất chính tơi bời

50_Mình ra bỗng lại thấy thôi bây giờ

51_Xem tướng đã già ra trước

52_Còn hung hăng baọ ngược quá xưa

53_Cuồng phong cả sớm liền trưa

54_Dạ dân cửu khúc con thơ thi đề

Dẫn Giải:

Câu1 và 2 _câu này ý cụ nói lúc nhàn tản tĩnh mịch cụ lấy phép bói Dịch ra tìm hiểu vận mạng của nước nhà mai sau.

Câu 2-3_ ý nói người đời phải suy đóan bằng mọi lẽ cố gắng sáng suốt mới mong thấu hiểu nổi.

Câu 11_Cụ thử bói về nhà Đinh xem có phải đúng hay không chỉ có tìm về quá khứ để rút mọi minh chứng để quyết định tương lai một cách chắc chắn.

13_Sư chỉ về nhà Lê, Lê Đại Hành

14_Chỉ về họ Lý (Lý Công Uẩn)

15_Chữ A bên Đông chỉ về nhà Trần làm vua

16_Câu này ý nói cây sống lại tức nhà Hậu Lê

17_Chấn cung chỉ nhà Tây Sơn

18_Ý nói không lâu dài

21_ ý nói mặt trời đỏ chói chang hoặc chỉ về thời gian Nhật Bản sang chiếm nước ta vì cờ Nhật có biểu hiệu mặt trời. Từ câu 22 đến 54 tả cảnh loạn ly thiên tai địa biến và các tay tàn bạo hại dân hại nước chăng?

55_Ấy Tần Vương ngủ mê chẳng biết

Để vạn dân dê lại giết dê

57_Luôn năm chật vật đi về

58_Âm binh ở giữa nao hề biết đâu

Thấy thành đô tiếng kêu ong ỏng

Cùng một lòng trời chống khác nào

Xem người dường vững chiêm bao

Nào đâu còn muốn ước ao thái bình

Một gốc thanh làm tâm chúng quỉ

Đua một lòng ích kỷ hại nhân

65_Bốn phương rồ rộ hồng trần

66_Làng khua mõ cá làng phân điểm tuần

Tiếc là những xuất làm sao

Giục khua loài thỏ cáo tranh nhau

Nhân đành trốn hết đâu đâu

Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê

71_Hùm già lạc dấu khôn về

72_Mèo non chi chí tìm về cố hương

Chơn dê mong khỏi tiêu tường

Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình

Nội thành hoảng hốt hư kinh

Đầu khỉ tin xứ chẻo thành lại sang

Bỏ mồ hôi, Bắc giang tại Mã

Giữa hai xuân, bống phá tổ long

Quốc trung kinh dụng cao không

Giữa năm vả lại khiêm hung mùa màng

Gà đâu sớm gáy bên đường

Chẳng yên thì cũng bất tường chẳng không

Thủy binh cờ phấp vân hồng

Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng

85_Đứng hiên ngang đố ai biết trước

86_Ấy Bắc binh sang việc gì chăng

87_Ai còn khoe trí khoe năng

88_Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi

89_Chưa từng thấy đời nào sự lạ

90_Bỗng nhiên người giá họa cho dân

91_Muốn bình sao chẳng lấy nhân

92_Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày

93_Đã lên sĩ Hoàn Linh đời Hán

94_Đúc tiền ra bản tước cho dân

95_Sun soe những đắp cạy quân

Chẳng ngờ thiện ác xoay vần đã công

Máy hóa công nắm tay để ngó

Lòng báo thù ai thuở đã nguôi.

Dẫn giải:

Câu 55 _ Hoặc có thể chỉ về bà Nhu ông Diệm đã giết mất nhiều nhà quốc gia chân chính?

Câu 57_Tả sự khốn cùng của nhân dân

Câu 58_ Câu này khó hiểu, hoặc chỉ về V.M chuyên đánh đêm xuất hiện như ma quái.

Câu 65_Ý nói khói bụi mịt mù , tượng trưng cho sự xáo trộn trong xã hội.

Câu 71_Có người giảng chữ Hùm già là chữ về ông Hồ Chí Minh, sự ngẫu nhiên của ngày nay thiên hạ gắn cho ông là cáo già, ám chỉ sự giảo quyệt của ông ta.

Câu_72_Có người giảng: Chỉ về việc ông Bảo Đại thoái vị lại về làm Quốc trưởng ở khoảng năm 1948-1954. Vì họ căn cứ ở chữ Gia Miêu là quê hương phát tích ra nhà

Nguyễn mà chữ Miêu là mèo.

Câu 85 và 86_ Chỉ việc quân Trung Hoa sang nước ta

Câu 87-88_Phải chăng ám chỉ giai đoạn Việt Minh tiêu diệt các phần tử quốc gia và bắt các người buôn bán gán tội tiếp tế cho địch

Câu 89-90_ Giai đoạn loạn ly sinh nhiều chuyện quái đản như V.M đem mìn đến chôn để tây vào đốt nhà giết người chẳng khác gieo tai vạ cho nhân dân.

Câu 91-92_Ý cụ muốn nói phải lấy nhân nghĩa đạo đức để cảm hóa lòng dân

Câu 93_Ý nói nước ta sẽ loạn ly tam phân ngũ liệt tựa đời Linh, Hoàn đế ở thời Tam Quốc bên Tàu.

Câu 94-95_Ý nói sự đúc tiền ra và cậy vào quân đội để uy hiếp người ta.

A

Phần II

100_Thung thăng tưởng thấy đạo trời

Phù Lê diệt Mạc nghĩ dời quân ra

Cát lần bốn bể can qua

103_ Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về

104_Quân hùng tướng mạnh đầy khe

105_Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời

106_Bây giờ càng khôn ai ơi

107_Quỷ ma chật vật biết trời là đâu

108_Thương những kẻ ăn rau ăn rưởi

109_Gặp bước cùng con cái ở đâu

110_ Báo thù ấy chẳng sai đâu

111_Tìm non cỏ rẫy chừng sau mới toàn

112_Xin những kẻ hỏa lòng sự chúa

113_Thấy đâu hơn thì phụ thừa ân

114_Cho nên phải báo trầm luân

Ăn khôn mới được bảo thân đời này

Nói cho hay khảm cung rồng giậy

Chí anh hùng xem lấy mới ngoan

Chữ rằng lục bát nguyện gian

Ai mà nghĩ được mới gan anh tài

121_Hễ nhân kiến đã dời đất cũ

122_Thì phụ nguyên mới trổ binh ra

123_Bốn phương chẳng động can qua

124_Quần hùng khắp xứ điều hòa làm tôi

Bấy giờ rộng mở quy khôi

Thần châu cả thu mọi nơi vẹn toàn

Lại nói sự Hoàng đã định Tây Phong

Làu làu thế giới sáng trong

130_Lồ lộ mặt rồng đầu có chữ vương

Rõ sinh tài lạ khác thường

132_Thuấn Nghiêu là trí, cao quang cập tài

Xem trời ý có lòng khai thánh

Dốc sinh hiền điều định hôm mai

Chơn đầu thấy những vĩ sao cả

Dùng ở tay phụ tá vương gia

Bắc phương chính khí sinh ra

Có ông Bạch sĩ điều hòa hôm mai

Song thiên nhật nguyệt sáng soi

Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường

Đời nay Thánh kế vị Vương

Đủ no đạo đức Văn chương trong mình

Uy nghi trang mạo khác hình

Thác cư một góc kim tinh phương Đoài.

Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi

Chờ cơ sẽ mới ra tài giúp dân

Binh thư mấy quyển kinh luân

Thiên văn địa lý nhân luân cũng mầu

Người biết đâu anh hùng hẳn biết

Xem sắc mây đã biết thành long

Thánh nhân cư cổ thủy cung

Quần thần đã định xin lòng chớ tham

Lại dần dần tự am chí cả

154_Chớ vội vàng tất tả chạy rông

155_Học cho biết lý cát hung

Biết hương hội cổ chớ dùng làm chi

Hễ trời sinh xuống phải thì

Bất kỳ nhi ngộ mạng vì tường trong

Kìa những kẻ vội lòng phú quý

160_Xem trong mình một lý điều không

Dẫn giải:

Câu 100:_ Ý nói sự lợi dụng tiếm quyền như Chúa Trịnh giả danh phò Lê

Câu 103_Chỉ về việc nhiều người tài giỏi

Câu 104_Ý nói cũng có nhiều kẻ khoe khoang

Câu 105-113_ Tả cảnh lầm than, cơ cực của dân chúng trong thời ly loạn đã sản sinh ra bao kẻ bạo tàn thay đen đổi trắng phản bội giống nòi tựa như một xã hội toàn giống ma giống quỷ sứ

Câu 114_ Có ý khuyên người nên ăn ở cho có ý tứ giữ gìn đạo lý để cho thân vẹn toàn

Câu 121_ Có ý nói người ta phải bỏ chỗ cũ đi nơi khác

Câu 122_ Chỉ về quân đội của một vị chân tài lộ diện.

Câu 123_ Chủ trương không phaỉ đánh nhau bằng súng đạn.

Câu 124_Thu phục được các bậc anh hùng

Câu 130_Tả tướng mạo vị Chúa tể đó có nét oai hùng kỳ lạ khác thường

Câu 132_ Sự sửa sang nền cai trị mà dân được hưởng

cuộc sống thái bình yên ổn tựa như vua Nghiêu Thuấn thuở xưa

Câu 154-155_Khuyên răn chớ có tham danh tham lợi mà không có tài năng chi e khó thoát tai nạn.

Câu 159-160_ Có kẻ xui dục hai bên đánh nhau để nó ở  giữa thủ lợi, tựa cảnh con Trai con Cò găng nhau rồi bị Ngư ông bắt được cả đôi. Hoặc có thể chỉ về việc quân

Cách Mạng (Phục quốc) cụ Trần Trung Lập (1940) tin theo quân Nhật về đánh Lạng Sơn. Sau Nhật Bản ký cùng Pháp lại đánh tan quân của cụ Trần Trung Lập bị tan cụ bị chết.

161_Ví dù có gặp ngư ông

162_Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng

163_Xin khuyên đấng thời trung quân tử

164_Lòng trung nghi ai nhớ chi tinh

165_Âm dương cơ ngẫu ngộ sinh

166_ Thái Nhâm Thái Ất trong lòng cho hay

167_Văn thi luyện nghiên bài quyết thắng

168_Khen tử phòng cũng đấng Khổng Minh

169_Võ thông yên thủy thần kinh

170_Được vào trận chiến mới rành biến cơ

171_Chớ vật vờ quen loài ong kiến

172_Biết ra tay miệng biến nói không

173_Ngỡ hay gặp hội mây rồng

174_Công danh choi chói chép trong vân đài

175_Bây giờ phí sức chí trai

176_Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình

177_Nặng lòng thức cổ vi kinh

178_Cao tay mới biết gẫm tinh năm nào

179_Trên trời có mấy vì sao

Dư lộ hiện tượng anh hòa đôi nơi

Nước nam thường có thánh tài

Ai không xem mấy hôm mai mới tường

Sơ mấy lời để tặng kim quy

Cho hậu lai có chi sẽ rõ

Trước là biết nẻo tôn phò

Sau là cao trí biết lo mặc lòng

187_Xem cung đoài đến thời bất tạo

188_Thấy Vĩ tinh liệu đảo cho mau

189_Nguôi lòng tham tước tham giàu

190_Tìm nơi thâm hiểm mới hầu bảo thân

191_Trẻ con mang lệnh tướng quân

192_Ngỡ oai đã dậy, ngỡ nhân đã nhường

193_Ai lấy gương vua U thuở trước

194_Loạn vì ru tham ngược bất nhân

195_Bốn phương ong khởi lần lần

196_Muôn sinh bá hộc cầm quân giấy loàn

Man mác một đỉnh Hoàng sơn

Thừa cơ liền mới khởi cơn phục thù

Ấy là những binh thư thái thái

Lòng người xui ai nấy biết ru

Dẫn giải

Câu 161-179:_Ý khuyên phải tự tin ở mình mà phải học cho đầy đủ mọi phương diện, có tài thao lược như Gia Cát, Trương Lương mới hy vọng thành công.

Câu 187_Ý nói xem xét ở phương Đoài tức tây nam phương mà thấy thời cơ chưa thuận tiện (bất tạo) thì:

Tiếp câu 188_ Khi thấy sao chổi, hoặc các hiện tượng kỳ lạ (như mây mù, bão tố lạ lùng, là lúc nên tháo bỏ hoặc khước từ địa vị) ngay kẻo nguy nan

Câu 189_Đừng tiếc tham chức vụ tiền tài nữa.

Câu 190_Thâm hiểm có chỉ thể luận ở sự giữ gìn mọi hành động cho kín đáo,liệu xét sự tin tưởng từng người mà ta cộng tác

Câu 191_Ý nói trong chính quyền có loại con nít cũng đảm nhiệm công vụ (câu này xét có thể ứng cho Chủ Nghĩa Cộng Sản, đã lợi dụng thiếu nhi vào mọi công tác?)

Câu 192_Chú ý cho biết sự thất bại, nửa chừng (Ngỡ) do sai lầm hoặc tại vận trời?

Câu 193_Phải chăng ứng vào thời ông Diệm, có bà Nhu thâu tóm quyền hành, tựa như U Vương mà mù quáng nghe nàng Bao tự mà thân tan nghiệp đổ

Câu 194 -195_(Phải chăng Chủ Nghĩa Nhân Vị giả hiệu) đã khiến cho nhân dân phẫn uất và vì vậy nên phát sinh ra cảnh đẫm máu ở Huế.

Câu 196_Biển người biểu tình và phải chăng ứng vào việc  ông Diệm Nhu, phá đền ngày 20-8 năm Quý Mão.

201_Phá điền đầu khí cuối thu

Tài binh mới động thập thò liền sang

Lọ chẳng thương trăm năm khôn xiết

Vả lại thêm hung kiết mất mùa

Lưu tinh hiện trước đôi thu

206_ Bấy giờ thiên hạ mây mù dư năm

207_Coi thấy những sương sâm tuyết lạnh

Loại bất bình tranh mạnh hung hăng

Thành câu cá lượn tưng bừng

Kẻ ngăn Đông hải người rừng Bắc Lâm

211_Chiến trường chốn chốn cát lầm

Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông

Sang thu chính nguyệt hồng tư giá

Lợi, đàn dễ tranh tá đôi nơi

Đua nhau đầu tháng quần lê

Bấy giờ thiên hạ khốn bề tựa nương

Kẻ thì phải thuở hùng hoan

Kẻ thì binh hỏa chiến trường chết oan

Kẻ thì mắc thuở hung tan

Kẻ thì bận của bôn toàn khốn mình

Muông vương dụng tổ can tranh

Diêu trì làm chước xuất binh thủ thành

Bời bời đua mạnh tranh hành

Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày.

Bể thành cá phải ẩn cây

Đất bằng nổi sóng cát bay bụi mù

Nào ai đã dễ nhìn ư

Thủy chiến, bộ chiến mặc dù đôi phen

Cây bay là lửa đốt ngàn

Một làng còn mấy chim đàn bay ra

Bốn phương cùng có can qua

Làm sao cho biết nơi nào bảo thân

Đoài phương thực có chân nhân

Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người

Tìm cho được chốn được nơi

237_Thái Nguyên một dải là nơi trú đình,

Bốn bề núi đá rêu xanh

Một đường tiểu mạch nương mình đây an.

240_ Hễ đông nam nhiễu phen tan tác

241_Lánh cho xa kẻo mắc đao binh

242_Bắc Kinh mới thực Đế kinh

243_Giấu thân chưa dễ giấu danh được nào

Chim Hồng vỗ cánh bay cao

Tìm cho được chốn mới vào thần kinh

Ai dễ cứu con thơ sa giếng

Đua nhau lòng tranh chiến giục nhau

Vạn dân chịu thuở âu sầu

Kể dư đôi ngũ mới hầu khoan cho

Cấy cầy thu mãi thời mưa

Bây giờ phá ruộng lo chờ mượn ai

Nhân ra cận duyệt viễn lai

Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm

Xem tướng trời biết đường đời trị

Ngẫm về sau họ Lý xưa nên

Giống nhà dễ thấy dấu truyền

Gẫm xem bốn báu còn in đời đời

Thần quy cơ nỗ ở trời

Để làm thần khí thuở nơi chí trường

Lại nói sự Hoàng Giang sinh Thánh

Sông Bảo giang thiên định ai hay

Lục thất cho biết ngày đây

Phụ nguyên ấy thực, ở đầy tào khê

Dẫn giải:

Câu 201_Chỉ về các nước phái sang về vụ Phật giáo bị đàn áp ngày 20-8-63

Câu 206-207_ Mọi hiện tượng như phật hiện mặt trời quay lộn mà hỏng các luồng điện ở giai đoạn ngày 9-10 năm 63 (tin báo Anh cho biết vì mặt trời bị nhám nên các luồng điện bị ngưng và mất hữu hiệu)

Câu 211_ Phải chăng là ứng vào cuộc nội chiến?

Câu 237_Ý nói đất Thái Nguyên sẽ là nơi tạm trú của một chính phủ nào đó” VC có tuyên bố lấy Thái Nguyên làm thủ đô Lâm thời”

Câu 240_Chỉ về phương đông nam sẽ loạn ly nhiều phen

Câu 241_Khuyên nên ẩn tránh những chỗ có thể gần mặt trận.

Câu 242_Có lẽ sẽ có một chính thể ở bắc phương

Câu 243_Có lẽ chủ ý luận về một người nào đó tài giỏi giúp dân giúp nước, nhưng không dự chính quyền. Hoặc chỉ ứng về Chủ Nghĩa Cộng sản có những con người quan trọng đứng ngoài chính phủ mà giật dây?

Phần III

264_Có thầy Nhân Thập đi về

265_Tả phù hữu trì cây cỏ làm binh

Dốc hết sức sửa sang vương nghiệp

Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời

Ra tay điều định hôm mai

Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân

Lọ là phải nhọc kéo quân

Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về

Năm giáp tý vẻ khuê đã rạng

Lộ ngũ tinh trình tượng thái hanh

Ơn trên vũ khí vận hành

Kẻ thờ ký tủy, kẻ canh xuân đài

Bản đồ chẳng sót cho ai

Nghìn năm lại thấy mọi nơi vẹn toàn

Vững nền vượng cha truyền con nối

Giới muôn đời một mối xa thư

Bốn bên tâm lặng bằng tờ

Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân

Âu vàng khoe đặc vững chân

Càng bền thề nước vạn xuân lâu dài

B

Vừa năm Nhâm Tý đầu xuân

Thanh nhàn ngồi tựa, tưởng câu nghĩ đời

Quyển vàng mở thấy sấm trời

Từ Đinh đổi dời chí lúc thất gian

Từ Đinh đổi dời chí lúc thất gian

Một đời có một tôi ngoan

Giúp trong việc gặp dân an thái bình

Luận chung một tập kim thời

Tướng quyền sĩ tử nam nhi học đòi

Trượng phu có chí thời coi

Những câu nhiệm nhạt đáng đôi ngàn vàng

Tài này nên đứng vẻ vang

Biết chưng đổi trí, biết đường đổi suy

Kể từ nhân đoạn mà đi

Sổ chưa gặp thì biết họa chép ra

Tiếc thay hiền sĩ bảo gia

Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công

Thư chờ tay giúp ra dùng

Tài này so cùng tài trước xem sao?

Trên trời kể chính từng cao

Tai nghe bằng một tỷ hào biết ngay

Hiềm vì sanh phải thời nay

Rắp phù mở nước tiếc thay chưng đời

Hợp đã thấy thánh nghìn tai

Giáng sinh rủi kiếp quỷ ma nhà trời

Nói ra thì lậu sự đời

Trai tài phải lụy, tài trai khốn luồn

Nói ra ám chúa bội quân

Đương thời đổi trí xoay vần sáng đâu?

Chờ cho nhân đoạn hết sau

Đến chừng thời ấy thấy dân nhiều nàn

Trời xui những kẻ ác gian

Kiếp đời đaọ thiết lăng loàn có hai

Vua nào tôi nấy đã bày

Trên đầu bất chánh dưới nay dấy loàn

Đua nhau bội bạn nghịch vi

Ích gì phi kỷ dân thì khốn thay

Biết tài gẫm được thì hay

Đã sao như vậy ra tay sẽ dùng

Tài trai có chí anh hùng

Muốn làm tướng súy lập công chưng đời

Khá xem nhiệm nhạt sổ trời

Cơ mưu nhiệm nhạt mấy trai anh hùng

Đi tìm cho đến đế cung

Rắp phù xuất lực để cùng được toan

Bảo nhau cương kỷ cho tường

Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài

Chờ cho động đất chuyển trời

Bấy giờ thánh sẽ lên trai anh hùng

Còn bên thi nấu chửa xong

Nhân lực cướp lấy thiên công những là

Đời ấy những quỷ cùng ma

Chẳng còn có thấy người ta đâu mà!

Trời cao đất rộng bao xa

Làm sao cho biết cửa nhà Đế Vương

Dù trai ai chửa biết tường

Nhất thổ thời sĩ khảm phương thuở này

Y ra lục thất gian nay

Thời vận đã định tuần này hùng vương

Trí xem nhiệm nhạt cho tường

Bảo giang thánh xuất trung ương thuở này

Vua ngự thạch bàn xa thay

Đầu ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng

Đầu ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng

Gà kêu vượn hót vang lừng

Đường đi thỏ thẻ dặm chưng khôn dò

Nhân dân vắng mặt bằng tờ

Sơn lâm còn ở đỗ nhờ khốn thay

Vua còn cuốc nguyệt cày mây

Phong diêu vũ thuận thử giày an thân

Phong đăng hỏa cốc chứa chan

Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây

Chính cung phương khảm vần xoay

Thực thày thiên tử là tay trị đời

Anh hùng trí lượng thì coi

Công danh chẳng ngại tìm đời ra đi

Tìm lên đến Thạch Bàn Khê

Có đất sinh ở bên kia cuối làng

Nhìn đi nhín lại cho tường

Chưa có sinh thánh sinh vương đâu là

Chẳng tìm thì đến Bành Gia

Thánh chúa sinh thánh bảo ca địa hình

Nhìn xem phong cảnh cũng xinh

Tả long triều lại có thành đời vây

Hữu bộ uốn khúc giang mây

Minh Vương Thạp Điện trước bày mắt ta

Ở xa thấy một con voi

Cúi đầu quen bục trông hồ sau

Ây là Thiên tử về chầu

Tưởng chừng để thánh, tổ lâu trị đời

Song thiên nguyệt rạng sáng soi

Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu

Đến đời thịnh vượng còn lâu

Danh đến tam hợp chia nhau sẽ làm

Khuyên cho Đông, Bắc, Tây, Nam

Muốn làm tướng súy thì xem trong này

Dẫn giải:

Câu 264_Theo luận ý của chúng tôi thì chủ luận về đạo Phật sẽ hưng thịnh. Nếu căn cứ vào biểu hiệu chữ Thập ngoặc (chữ Vạn) đem cắt rời ra thì thành chữ Nhân và chữ Thập

Câu 265_Ý nói số người hưởng ứng theo đông đảo như cây rừng, cỏ nội

388_Thiên sinh thiên tử ư hoa thôn,

Một nhà họ nguyễn phúc sinh tồn

Tiên sinh cha mẹ đà cách trở

Hậu sinh Thiên tử Bảo Giang môn

392_Kìa cơn gió thổi lá rung cây

393_Rừng Bắc sang Nam, Đông với Tây

Tan tác Kiến Kiều An đất nước

Xác xơ cổ thụ sạch am mây

Sơn lâm nổi sóng mù Thoa cát

Hưng địa tràn dâng hoa nước đầy

Một giở một yên, ai cúng bái

399_Cha con người Vĩnh Bảo cho hay

Con mừng búng đít con quay (vụ)

Vu vu chong chóng gió bay nên đài.

Dẫn giải

Câu 388-391_Luận giả có ý nói về một dòng họ (Nguyễn) nào, có đức độ, nhưng cũng gặp nhiều trở ngại, phải phiêu lưu (cách trở) mà cha đẻ ở một nơi, con đẻ ở một nơi

Câu 392_Phải chăng chỉ nói về tỉnh Kiến An năm 1930 Việt Nam Quốc Dân Đảng, giờ khởi nghĩa, mà làng Cổ Am bị ném bom tàn phá

Câu 393_Chỉ về vụ Lâm Thao hưng hảo do Nguyễn Khắc Nhu khuấy động (1930)

Câu 395_Phải chăng nói về 13 chiếc đầu rơi ở Yên Bái Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính…mà không ai là thân nhân khâm liệm lúc đó?

Câu 399_Phải chăng nói về ông Hoàng Gia Mô, tri huyện Vĩnh Bảo năm 1930, hai cha con đều bị chiến sĩ Trần Quang Diệu giết?

403_Ầm ầm sấm động hỏi người đồng lân

404_Tiếc tám lạng thương nửa cân

Biết rằng ai có đủ phần như ai

Vắt tay năm nghĩ dông dài

407_ Thương người có một lo hai phận mình

406_Canh niên tàn phá.

Tuất Hợi phục sinh

Nhị ngũ dư bình

409_Long vĩ xà đầu khổ chiến tranh

Can qua xứ xứ khởi đao binh

Mã đề dương cước anh hùng tận

412_Thân Dậu niên gần kiến thái bình

Non đoài vắng vẻ bấy lâu nay

Có một đàn xà đánh lộn nhau

Vượn nọ leo cây chờ sĩ bóng

Lợn kia làm quái phải sai đầu

Chuột nọ lăm le mong cắn tổ

Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu

Hùm ở trên rừng gầm mới dậy

Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu

Cửu cửu càn khôn rỉ định

Thanh minh thời tiết hoa tàn

423_Trực đáo dương mã vĩ

424_Hồ binh bát vạn nhập Tràng An

Bảo giang thiên tử xuất

Dẫn giải

Câu 402-403:_ý nói dân các làng đó trốn tránh nên nhà cửa đều đóng kín mà vắng vẻ, vì đều ẩn tránh sang làng bên cạnh

Câu 404:_Phải chăng ý nói Hoàng Gia Mô chết đi thì ông Cung Đình Vận được thực dân đổi về Vĩnh Bảo. Ông Vận tàn ác chẳng kém gì ông Mô mà có phần hơn.

Câu 407-408_ Tả cảnh nhân dân cơ cực không còn biết than thở trông mong vào đâu được cả

Câu 409-412_ Có lẽ luận về cuộc chiến tranh thứ hai từ 1940 là năm Canh Thìn 1941 là năm Tân Tị, năm 1942 là năm Nhâm Ngọ chiến tranh khốc liệt đến năm 1945 là năm Ất Dậu thiên hạ tạm thái bình.

Câu 423-424:_Chỉ về Hiệp Định Giơ Neo quân Pháp ở Hà Nội 99 ngày (cửu cửu) họ đi tảo mộ trước khi rút lui và năm giáp ngọ 1954 thì quân ông Hồ (Hồ binh) vào trấn đóng thủ đô.

426_Bất chiến tự nhiên thành

427_Lê dân đao bảo noãn

428_Tứ hải lạc âu ca

Dục thức thánh nhân hương

430_Qua kiều cư bắc phương

Danh vì Nguyễn gia tự

Kim tích sinh ngưu lang

Thượng đại nhân bất nhân

Thái Ất dĩ vong ân

Bạch hổ kim đai ấn

Thái thập cổ lai xuân

437_Bắc hữu kim thành tráng

438_Nam tắc ngọc bích thành

439_Hoa thôn dã khuyển phệ

440_Mục giả dục nhân canh

441_Phú quý hồng trần mộng

442_Bần cùng bạch phát sinh

443_Anh hùng vương kiếm kích

444_Nam cố đô thái bình

Dẫn giải

Câu 426_Ý nói không phải dùng đến võ lực mà thành công

Câu 427_Nhân dân nơm nớp như trứng để đầu đẳng

Câu 428 -430_Chỉ về một người anh hùng nào đó có thể lập được hòa bình, nhưng thân thế gặp nhiều éo le, vợ chồng cách trở tựa như Chức Nữ Ngưu Lang Câu 437_Tượng trưng cuộc chia đôi lãnh thổ. Phía bắc có thành đồng vách sắt hay chủ nghĩa thép của Cộng sản?

Câu 438_Miền nam có thành quý như Ngọc Bích mà chưa dễ mấy ai thôn tính nổi Ngọc bích còn tượng trưng cho sự quý giá vô cùng tốt đẹp.

Câu 439_Hoặc ý nói nơi thôn quê không còn chó cắn vì bị lệnh giết hết “chó” rồi?

Câu 440_Ruộng nương phải bắt ép người ta cày hoặc chỉ về sự quân điền có làm khó đủ ăn nên ai cũng chán nản

Câu 441_Ý nói giàu sang như mây nổi tàn mau

Câu 442_Ý nói những người có nhân đức dù nghèo rồi cũng tạo nên cơ nghiệp

Câu 443 – 444_Phải chăng tượng trưng sự báo hiệu cảnh thái bình của miền nam?

Phần IV

445_Nam việt hữu ngưu tinh

446_Quá thất thân thủy sinh

447_Địa giới sĩ vi bạch

448_Thủy trầm nhi bất kinh

449_Kỵ mã sự đương tẩu

Phụ kế thánh đại minh

451_Chư thử giai phong khởi

452_Thìn mão xuất thái bình

453_Nhân nhân tòng bắc khởi

454_Nhiễu nhiễu xuất đông chinh

455_Bảo sơn thiên tử xuất

456_Bất chiến tự nhiên thành

Thủy cung tàng bảo cất

Hứa cấp thánh nhân hương

Mộc hạ chậm chậm khẩu

Danh thế xuất năng lương.

Dẫn giải

Câu 445_Ý trong sấm nói miền nam nước Việt sẽ có một đại anh hùng xuất chúng tỏ rõ sáng lạng tựa như sao Ngưu sao Đẩu.

Câu 446_Nói sự phát xuất của bậc anh tài vào một thời gian nào

Câu 447_Nơi sinh vị anh hùng đó hoặc có chữ sĩ hay chữ bạch, trước kia đã có người ước đóan. Câu này sẽ chỉ về Chùa Bạch Sĩ (Bạch Sĩ Tự)

Từ câu 448-449_ Đại ý chỉ về tài năng hoặc danh tính sự nghiệp của vị anh tài đó?

Câu 451_Chữ Thử có lẽ báo hiệu vào năm hợi năm tý có sự nổi dậy của nhân dân ở khắp nơi! (vì sấm ký thường lấy các con vật để chỉ về niên (năm) hiệu của thời gian.

Câu 452_Luận sự bật khởi kéo dài đến năm Mão năm Thìn thì cảnh thái bình mới ló dạng?

Câu 453_Toàn thể nhân dân kéo theo ra miền Bắc chăng?

Câu 454_Tả sự nhiễu nhương tranh chiến lan cả miền Đông.

Câu 455_ Nơi Bảo Sơn có tay tài tử xuất đầu ( đáng lẽ chữ Thiên Tử phải giảng là vua nhưng e đa số lầm chúng tôi lạc hậu nên dịch theo trào lưu. Nhưng thiển ý của chúng tôi thì danh từ chỉ là cái bề ngoài để người đời tạm hài lòng, chớ vua chúa xưa cũng có ông thiện ông ác. Nhân từ như Lý Nhân Tông một bữa đi chơi nhà vua thấy một ông già rét mướt bèn cởi chiếc áo ngự hàn đắp lên cho người đó, cử chỉ của nhà vua Nhân Tông đâu phải là lạc hậu. Tóm lại ngỳa nay đã dễ mấy ai có lòng nhân hậu khi mà họ có địa vị to tát như vua chúa thuở xưa?

Câu 456_Dự đóan không khó khăn vất vả về sự đánh nhau mà được thành công?

461_Danh vi Nguyễn Gia Tự

462_Tinh bản tại ngưu lang

Mãi dữ lê viên đương

Khởi nguyệt bố đại giang

Hoặc kiều tam lộng ngàn

Thiên dữ thân thức thủy

468_Thủy sinh ngũ sắc quang

Kim kê khai lưu diệp

470_Hoàng cái xuất quỷ phương

Nhân nghĩa thùy vi dịch

Đạo đức thùy du dương

473_Tổ truyền nhị thập ngũ

474_Vân khai ngũ, diên trường

475_Vận đáo dương hầu ách

476_Chấn đoài cửơng bất trường

477_Quân gian dao danh sứ

478_Bách tính khổ tai ương

479_Can qua tranh đấu khởi

480_Phạm địch thán hung hoang

Ma vương sát đại quỷ

Dẫn giải

Câu 461_Đại ý nói về tài năng danh tính của họ tên đó  thuộc về chữ Nguyễn!

Câu 462_Vẫn tả sự cách trở phiêu bạt như Chức Nữ ngưu Lang.

Câu 468 -470_Đại ý luận về hoàn cảnh thân thế và công việc của bậc anh hùng đó có nhiều điều thi ân bá đức sáng láng và chu đáo như ánh haò quang?

Câu 473 –Ý nói giòng họ đó được truyền đến đời thứ 25

Câu 473 –Ý nói giòng họ đó được truyền đến đời thứ 25 rồi hoặc sẽ có vận độ 25 năm hay 25 đời nữa (sự phỏng đóan về Sấm Ký bí hiểm nên xin lưu ý vì sự ngộ đóan)

Câu 474_Tả sự thịnh vượng phỏng độ 5 hay 10 năm rồi tiếp câu 475 khiến chúng tôi luận giải:khoảng năm Mùi hoặc năm Thân gặp một tai nạn (căn cứ câu Dương Hầu ách)

Câu 476_Chỉ ý nói về phương Đông và phương Tây tuy có hùng cường nhưng không được lâu dài.

Câu 477_Ý nói nhiều tên gian hùng mượn danh nghĩa mà chiếm đoạt các địa vị và lãnh thổ.

Câu 478_Tả trăm họ bị lầm than về việc thoái ngôi cướp quyền lẫn nhau (vì liên hệ ở câu trên)

Câu 479_Ý nói trong nước có nhiều nơi bị chiến tranh tàn phá thiệt hại hết sức dân gian khổ mọi bề

Câu 480_Chỉ thiên tai địa biến hay là dân bị tàn hại do quân địch gây ra.

482_Hoàng thiên chu ma vương

483_Kiền khôn phụ tại vô lường

484_Đào viên định phát quần dương tranh hùng

485_Cơ nhĩ ngũ thư hùng vị quyết

486_Đảo Hoành sơn tam liệt ngũ phân

487_Ta hồ vô phụ vô quân

488_Đào viên tán ngô dân thủ thành

Dẫn giải

Câu 482_Ý nói người sau đánh bại người trước rồi kẻ thắng đó lại bị một lực lượng thứ ba hay thứ…tiêu diệt, nghĩa là có sự thanh tóan lẫn nhau, mà phần thắng lợi cuối cùng phải là do người nào đó có nhân đức được hưởng.

Câu 483_Nghĩa là đạo trời biến hóa màu nhiệm khó có ai minh đóan cho rõ ràng nổi

Câu 484_ Nói về sự đoàn kết của ba khối nhập lại làm một tựa như cuộc kết nghĩa vườn đào thời Tam quốc.Lực lượng đó dự định kết hợp cùng nhau rồi đi xâm lấn mọi khối khác phe mình

Câu 485_Sự xâm lấn lẫn nhau gây chiến tranh trong 10 năm mà không phân thắng bại”Câu này giống cuộc chiến tranh Việt Pháp từ 1946-1951 thì ngưng chiến.

Câu 486_Chỉ về sự ngăn cách hoặc chia rẽ địa giới trong dãy núi Hoành Sơn (Trung phần) Phải chăng con sông Bến Hải là biểu hiện của lời Sấm của cụ Trạng Trình xưa để lại tới nay đã ứng nghiệm

Câu 487_Ý nói xã hội xáo trộn không có vua không có tình nghĩa cha con. Điều thấy cảnh tố cha đấu mẹ của Chủ Nghĩa Cộng sản ngày nay, khiến ai có lòng tin ở Sấm Ký, đã từng thấy phần nào sự thực tại không còn phải nghi ngờ mà cho rằng họ ghét nhau nên đặt điều bôi xấu cho nhau?

Câu 488_Ý nói khối kết nghĩa của ba nước trên sẽ tàn lụi sự tàn lụi đó nhừơng bước cho dân chúng tự bảo vệ lấy đất đai thành trì của mình.

490_Đoài phương phúc địa giang linh

491_Cửu trùng thụy ứng long thanh ngũ vân

492_Phá điền thiên tử giáng trần

493_Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm

494_Trần Công nãi thị phúc tâm

495_Giang hồ xử sĩ Đào Tiềm xuất du

Tướng thần hệ xuất y chu

497_Thư kỳ phục kiến Đương Ngu thị thành

498_Hiệu xưng thiên hạ thái bình

499_Đông, tây vô sự nam thành quốc gia

Dẫn giải:

Câu 490_Chỉ về phương tây có một hiện tượng kỳ lạ Câu 491_Điềm kỳ lạ này báo hiệu nhiều hiện tượng sáng sủa hoặc danh tính của một vị anh hùng chúa tể nào đó

Câu 492_Chữ Điền nếu phá đi thành chữ Vương, ý nói có một nền Quân chủ lập hiến, hoặc một chánh thể thuần túy quốc gia

Câu 493_Ý nói văn quan võ tướng theo giúp vị anh hùng đó rất đông như nước biển cây rừng.

Câu 494-495_ Chỉ về một họ nào hoặc (Trần) có nhân ái kỳ công, nhưng sẽ cáo quan về ở ẩn, sau khi làm xong nhiệm vụ, cái thanh cao ẩn dật tựa như Đào Tiềm đời xưa vậy

Câu 496_Tướng lãnh trung dũng vì dân vì nước mà có tài ba như ông Y Doãn, Chu Công thuở xưa (Hai tay tài giỏi về cai trị, âu thời đó coi như cha mẹ)

Câu 497_Cảnh dân an nước thái, không còn ly loạn, mà người dân sống như vua Nghiêu vua Thuấn (Thời Nghiêu, Thuấn cửa không cần đóng của rơi không có người nhặt)

Câu 498-499_Khi hai khối mâu thuẫn trên thế giới không còn nữa, mà các phương đều im tiếng súng thì nước nhà mới thâu quyền tự chủ, một quốc gia chủ nghĩa (thực tại thế giới đang gay go, xung đột mà chúng ta đang chịu cảnh

máu chảy khói bay) thì đủ khiến lòng tin về sự luận đóan của Sâm Ký ít sai lầm.

PHỤ GIẢI CÁC CÂU ĐỒNG DAO CỦA THỜI GIAN HIỆN TẠI

Khoảng 1947-1948 về đây, nhiều vị đã được nghe các câu:

Thầy tăng mở nước trời không bảo

Thầy Vĩ tinh liệu tháo cho mau

Nếu còn tham chức tham giàu

Âm binh ở giữa ai hầu có hay

Câu thứ nhât. Đa số đều có thể đóan vì tỏ rõ là đạo Phật sẽ có nhiệm vụ khuyến thiện, lan rộng mọi nơi

Câu thứ nhì. Xưa kia đều cho là sẽ có một hiện tượng kỳ lạ như sao chổi (vì: căn cứ ở chữ vĩ tinh)

Nhưng khi tên Cao Xuân Vĩ lăm le (giả đò) phản đối ông Diệm, viện lẽ đã nhu nhược, ký năm nguyện vọng do Phật Giáo đòi hỏi Người ta nghi ngờ có lẽ tên Vĩ này định lộ diện, thì tháo e cũng không kịp. Có người còn đọc câu:

Bao giờ ba tháng đủ liền

Nhà chùa đổ máu, Ngô quyền tan hoang (có người đọc là chính quyền)

Hai câu này chúng tôi có nghe thấy từ ngày phong tràoPhật giáo đấu tranh. Nhưng cũng xin ghi để kỷ niệm, đánh dấu một giai đoạn đen tối khốc liệt của nước nhà (1963)

Nhân khổ đê đầu nhân quyết chiến

Quốc trung dục tả quốc trung suy

Xuyên trung vĩ đại nghi nan trắc

Thượng hạ đảo huyền quốc Tộ nguy.

Hoàng Hoa Lệ – ĐÔNG NAM Á biên giải

Tác giả giữ bản quyền các lời trích dẫn mọi điển tích loại trừ bài Sấm Trường Thiên

Phần V

TỔNG LUẬN VÀ PHỤ GIẢI SẤM TRẠNG TRÌNH

Trong tập Trường Thiên cả thảy gồm 499 câu trong đó bao gồm mọi sự diễn biến hệ trọng của xã hội, từng giai đoạn, nó có tính cách đảo lộn và hầu như do sự xếp đặt bí hiểm của Hóa công, nên bị khám phá để tìm thấy “chân lý” là một điểm rất khó khăn.

Cho nên chúng tôi tự thấy các điều giải luận đều là tự ý, nhưng không thiên lệch, không chủ quan bất cứ vấn đề nào để có ghi trong tập Sấm Ký này.

Suy luôn câu kết “Đông tây vô sự nam thành quốc gia” Tam chữ này đã báo trước cho chúng tôi mừng rằng: Chủ nghĩa quốc gia dân tộc sẽ hùng cường tràng cửu

Truy cứu các lời sấm đã ứng nghiệm ở các thời quá khứ, mà chúng tôi sơ giải sau, để giúp niềm tin tưởng và cũng là để chứng minh cho Sấm Ký là điều chân sắc, hữu hiệu nó không mơ hồ nhảm nhí như một số quá u mê hoặc lợi dụng nó để làm một lợi khí phá hoại lẽ nhiệm mầu cao quý.

Đây các lời sấm đã ứng nghiệm Chúa Nguyễn Hoàng sợ anh rễ là Trịnh Kiểm ám hại sau khi thấy anh là Nguyễn Uông bị đầu độc chết.

Cho người lẻn về Hải Dương cầu mưu của cụ. Cụ bảo:

Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân

Nhà Nguyễn cường thịnh từ khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Nghệ An Trịnh Tùng muốn cướp ngôi vua Lê Cho sứ lại hỏi cụ Năm Cụ nói:

Năm nay nên mang thóc cũ mà gieo

Giữ chùa thờ phật thì được ăn oản

Nhà Trịnh ở ngôi chúa và khi nhà Lê mất nhà Trịnh cũng tàn Nhà Tây sơn được 14 năm ở ngôi vua. Vậy mà thử thời (lúc đó) thiên hạ đã đọc câu đồng dao rằng:

Đầu cha lộn xuống chân con

Mười bốn năm tròn hết số thì thôi

Vì chữ Toản có chữ Trung ở dưới (nên gọi là lộn xuống) Tuy còn nhiều điển tích và các câu đồng dao kỳ lạ, nhưng ở đây chúng tôi muốn phụ thêm lời giáng bút của chúa Liễu Hạnh, ở thời Đức Thành Thái có kiếu xin giáng được bài thơ như sau:

Năm 1905 Đức vua Thành Thái ra khánh thành cầu Long Biên (Doumer) Hà nội

Ngài dừng tại đền Song Sơn (Thanh Hóa) sửa lễ cầu Chúa Liễu, hỏi về vận độ thịnh suy của nước nhà mai sau để biết chừng.

Đức Thành Thái ôm một uất hận vì mất quyền tự chủ cũng như tất cả dân tộc đều mong biết tiền đồ tổ quốc sẽ thịnh cường, về mai hậu xin các bạn đọc qua bài giáng bút của chúa Liễu

1_Hoành sơn dấp nối ra vào

2_Quốc kêu vọng đế cáo gào giả vương

3_Cung mây đã sẵn trời dương

4_Non sông muốn sửa một trường Xuân Thu

Trước sau ba mũi phục thù

5_Nào hay Khắc Dụng bày trò cho con

6_Ngọn cờ lấp ló đầu non

7_Thạch thành mèo nọ bon bon chạy về

8_Dặm trường lai láng máu dê

9_Cái quay ngã trắng ba que cuộc tàn

10_Cõi nam lại dựng đế vương

11_Chân nhân đâu phải là phường thày tăng

Đồng dao đã có câu rằng:

12_Non xanh mà mọc trắng răng cũng kỳ

13_Bây giờ bẻ ngọn thử ly

14_Xin ai nhớ lấy sấm ky kẻo lầm

15_Rồi đây sấm chớp ầm ầm

16_Mới hay khí vận để chăm trị bình

17_Vũ phu mà dáng thư sinh

18_Vân lôi ta chấp mấy anh Thủy Hoàng

19_Nực cười thay gã bàng quan

20_Cờ tàn mà rách hai hàng sang xe

21_Thôi thôi một lũ thằng hề

22_Khói mây rồi lại trả về khói mây

23_Có phật giáng thế đời nay

24_Sẽ chọn được ngày để cứu nhân dân

25_Ấy điềm thụy hỉ thánh quân

26_Ai mà chưa biết thì thân chưa tường

Đại ý các câu thơ giảng nghĩa như sau:

Câu 1_Có lẽ ứng vào việc Bến Hải bị ngăn đôi

Câu 2_Chỉ về việc ông Bảo Đại xuống ngôi, ông Hồ thoái đoạt.

Câu 3_Ý nói lòng trời đã sanh ra như vậy

Câu 4_Nói nước nhà sẽ có thời kỳ loạn ly lầm than như đời chiến quốc

Câu 5_Lấy sự tích Lý Khắc Dụng để ba mũi tên lại cho con dặn báo thù hoặc nước nhà sẽ phải đánh nhau với một cường quốc nào ba lần (đại ý)

Câu 6 & 7_Ý nói khi bóng cờ ló dạng thì con mèo con lại về hoặc chủ ý luận về quê hương họ Nguyễn ở làng Gia Miêu (có điều hoài nghi là về(vườn) hay trở lại lần nữa)

Câu 8_Máu của ngoại bang chảy nhiều trên đất nước nhà

Câu 9_Ý luận một hiệu cờ của phe thắng, nhưng xưa kia Việt Minh gán cho lá cờ Việt Nam Cách mệnh Đồng Minh của cụ Nguyễn Hải Thần, lá cờ ba que (Cờ nền đỏ ba gạch trắng khung xanh)

Câu 10_Ta sẽ có lập lại nền Quân Chủ Lập Hiến

Câu 11_Ý nói có kẻ cầm quyền không vợ không con hoặc tu dở dang mà không thành công.Có người luận thầy tăng thằng tây, nhưng nếu luận thằng tây thì lẽ tất nhiên không việc gì còn phải thêm chữ chân nhân nữa hoặc để cho xuôi vần câu này thì là một lẽ khác

Câu 12_Chỉ về một địa phương nào xuất phát nhân tài

Câu13 &14_Khuyên nên tìm hiểu sấm ký cho tường tận

Câu15 &16_Ý nói sự loạn ly sẽ là đầu mối cho cảnh thanh bình thịnh trị

Câu 17_Chỉ về một người che lấp tài năng hoặc mượn danh nghĩa để mưu đồ công việc riêng tư

Câu 18_ Tả một nhân vật cầm quyền tàn nhẫn như Tần Thủy Hoàng, đốt sách chôn kẻ sĩ .

Câu 19_Ý nói có kẻ ở ngoài cuộc lại dính vào nội bộ Điều này khiến ta suy nghĩ về hành động của Nga và nước Anh đã đứng trọng tài trong Hiệp Định Giơ neo (Genève)

Câu 20_Ý nói lúc sắp kết thúc thì họ chia đôi ra rồi hai bên mang súng đạn xe tăng ra phòng ngự (Bến Hải ngày nay)

Câu 21_Ý nói những kẻ chuyên đóng trò hề trên sân khấu chính trị

Câu 22_Tựu chung cũng tan ra mây khói

Câu 22-25_Bốn câu này không được đăng trong tập khoa học huyền bí của chúng tôi năm 1961 nay xin đăng để đầy đủ một tài liệu của quá khứ

Câu 23_Y nói đạo phật phát huy ân đức rộng lớn và sẽ có ngày các tín đồ lãnh nhiệm sứ mạng giữ gìn đất nước và có sự độ trì của đấng thiêng liêng

Câu 24_Ý nói có một lãnh tụ đức sáng tài cao

Câu 25_ Khuyên người đời nên suy tính kỹ mới mong vẹn toàn

Hoàng Hoa Lệ

Phụ Chú:

Cuốn Trạng Trình Trường Thiên Sấm sưu tầm được của nhà xuất bản Đông Nam Á do tác giả Hoàng Hoa Lệ dẫn giải đến đây là hết. Mời độc giả đọc phần sưu tầm bổ

sung dưới đây để biết nhiều hơn về Chúa Liễu tức Mẫu Liễu Hạnh. Trước hết là bài thơ được Đức Vân Hương một danh hiệu khác của Chúa Liễu giáng bút năm 1936 (Trích trong gia phả của gia đình). Đây là nguồn tư liệu riêng nên không có phần phụ giải tùy mọi người ai muốn hiểu sao thì hiểu:

Thiên cơ chẳng dám nói ra,

Có duyên văn tự thì ta giải cùng

Ba màu đến lúc suy vong,

Khỉ về gà gáy vừng hồng nổi lên

Ngồi vui nhắp chén trà sen,

Uống mà xem lũ đảo điên luân thường.

Mèo lui cáo nắm mối giường,

Tương tàn cốt nhục nhiễu nhương mọi bề

Dân gian mấy độ hợp ly

Đồng hoang nhuộm máu kinh kỳ xương phơi

Quỷ ma giao chiến đòi nơi,

Quỷ ở trên trời ma ở dưới hang.

Cỏ cây non nước điêu tàn,

Quỷ nọ ra hàng ma nọ mới thôi.

Khúc rồng ai chặt làm đôi

Hồng Lam nhuộm vết muôn đời nhuốc nhơ.

Kể dư nhị ngũ có thừa,

Thầy tu mở nước bấy giờ ai hay

Chẳng qua cũng giống quỷ tây

Ma tàn quỷ hết đến ngày Long Hoa

Khỉ vào gà gáy oa oa,

Bốn phương lại động can qua ngất trời.

Quỷ ma từ đó đi đời,

Phụ nguyên trời đã định ngôi sẵn sàng

Chó mừng tân chủ rõ ràng

Nước non lại thấy huy hoàng một phen

Thanh bình muôn thuở rọi truyền

Từ đây con cháu Rồng Tiên hùng cường

Khuyên ai giữ vững cương thường,

Có tu ắt hẳn vinh xương ai bì

Còn nhiều duyên nữa lo chi

Mai đây anh kiệt đến kỳ gặp nhau

 

 

Nguồn: http://vnthuqua.net

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ

Jo

free counters